Projekt Zielona Firma

 

Projekt Zielona Firma jest to działanie prowadzone w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które ma na celu promowanie firm prezentujących prośrodowiskowe postawy.

 


 

CEL: głównym celem projektu jest wdrażanie zasad CSR w firmach, wspieranie, promocja i rozpowszechnianie informacji na temat zasad zrównoważonego rozwoju oraz sposób jego wdrażania.

 

Sposób realizacji: przedstawianie dobrych praktyk z zakresu działań proekologicznych oraz wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w firmach, nagradzanie postaw proekologicznych, prowadzenie edukacji ekologicznej, organizacja konferencji i dyskusji na temat CSR.

 

Certyfikat „Zielone Biuro” - jest to certyfikat wydawany firmom, organizacją pozarządowym,samorządom, które prezentują postawy przyjazne środowisku. Do kryteriów jakie musi spełnić przedsiębiorstwo by zyskać ten tytuł należą między innymi:

 

-świadome i odpowiedzialne zarządzanie zasobami

 

-edukacja ekologiczna

 

-redukcja emisji dwutlenku węgla do środowiska oraz stałe jej monitorowanie

 

Zmniejsz ilość papieru, używaj oprogramowania:

Pełna księgowość:
www.lefthand.pl