Główna forma stalowej konstrukcji

 

W konstrukcjach stalowych z jedną kondygnacją zazwyczaj budowana jest przegroda zewnętrzna. Pokrywa się ją zazwyczaj okładziną, która jest oparta na elementach stalowych charakteryzujących się małą rozpiętością. Te z kolei oparte są na głównej konstrukcji stalowej, z którymi można zapoznać się u Halbud .

 

Jakie są typy stalowych konstrukcji?

 

Istnieje kilka możliwości konstrukcyjnych, które można wziąć pod uwagę przy budowie obiektów. Wyróżnia się cztery możliwości konfiguracje konstrukcyjne:

 

  1. Konstrukcje stalowe typu belka – słup – podstawową konfigurację stanowią belki ułożone równolegle. Końce belek opierają się na słupach, a połączenie między nimi jest nazywane przegubowym, lub podatnym,

  2. Sztywne ramowe konstrukcje – uzyskiwane poprzez sztywne połączenie pomiędzy końcami dachowych belek a słupami. Konstrukcje stalowe utworzone w ten sposób są bardziej użyteczne pod względem przenoszenia użytkowych obciążeń. Taki rodzaj ramy zapewnia nośność w przypadku silnego oddziaływania wiatru na boki budynku. Ponadto dzielą się na dwie kategorie: wsparte na ramach portalowych i na ramach kratownicowych.

  3. Podwieszane dachy – zastosowanie rozciąganych elementów zapewniają pośrednią podpórkę belek dachowych. Umożliwia to zastosowanie elementów o mniejszych rozmiarach.

  4. Dachy łukowe – mają kształt paraboli lub okręgu. Obciążenie są równomiernie rozłożone poprzez ściskanie w łukowych elementach. Elementy łukowe mogą być wykonane poprzez zginanie na zimno belek powstałych z dwuteowników w konstrukcji stalowej.

 

 

Zmniejsz ilość papieru, używaj oprogramowania:

Pełna księgowość:
www.lefthand.pl